πορευτός

πορευτός
-όν, θηλ. και -ή, Α [πορεύω]
1. αυτός τον οποίο μπορεί κανείς να διαβεί («ἧς μὲν γὰρ ὁ μεταξὺ τόπος ἐστὶ πορευτός», Πολ.)
2. κατάλληλος για πορεία («οἴονται... πάντα καιρὸν εἶναι πλωτὸν καὶ πορευτόν», Πολ.)
3. αυτός που μεταβαίνει από τον έναν τόπο στον άλλο («ἰσχὺς πορευτοῡ λαμπάδος», Αισχύλ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • πορευτός — gone over masc nom sg πορευτός gone over masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτά — πορευτός gone over neut nom/voc/acc pl πορευτά̱ , πορευτός gone over fem nom/voc/acc dual πορευτά̱ , πορευτός gone over fem nom/voc sg (doric aeolic) πορευτός gone over neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτόν — πορευτός gone over masc acc sg πορευτός gone over neut nom/voc/acc sg πορευτός gone over masc/fem acc sg πορευτός gone over neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτῶν — πορευτός gone over fem gen pl πορευτός gone over masc/neut gen pl πορευτός gone over masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτοῦ — πορευτός gone over masc/neut gen sg πορευτός gone over masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευταί — πορευτός gone over fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτῆς — πορευτός gone over fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτή — πορευτός gone over fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορευτήν — πορευτός gone over fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυπόρευτος — ὁ, ΜΑ αυτός από τον οποίο περνούν πολλοί, πολυσύχναστος. [ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ * + πορευτός (< πορεύω), πρβλ. μακρο πόρευτος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”